Ajantasainen kirja tilattavissa

180 sivua, hinta 30 € + alv ,3,00 € + postitus 5,00 €. Tilaukset seija.lintukangas@edutaru.fi

Tuoretta tietoa kouluruokailun järjestämisestä

Seija Lintukangas-Päivi Palojoki Kouluruokailu kutsuu nauttimaan ja oppimaan

Hyvä kouluruokailu rakennetaan kestävällä tavalla eri toimijatahojen osaavassa, joustavassa, innostavassa ja vastuullisessa yhteistyössä. Koulun kaikkien aikuisten tulee yhdessä oppilaiden ja vanhempien kanssa nostaa kouluruokailun keskustelu- ja toimintakulttuuri uuteen aikaan. Talkoisiin tarvitaan kaikkia sidosryhmiä, erityisesti päättäjiä, elintarvikealan yhteistyökumppaneita ja mediaa. Kouluruokailu ilman vuosi-luokka, oppiaine- tai oppituntirajoitteita toimii oivallisena ympäristönä oppia elämän taitoja ja tilaisuutena kasvaa sivistyneeseen yhteiskuntaan. Tämä kansallisesti ainutlaatuinen sosiaalinen innovaatio soveltuu myös kansainväliseksi vientituotteeksi.

Kenelle?

Kirja on tehty opetus- ja ruokapalveluhenkilöstölle,kaikille koulun toimijoille, eri kouluasteiden opiskelijoille, päättäjille, myös vanhemmille ja muille kouluruokailun sidosryhmille, elintarviketeollisuuden edustajille, medialle ja ruokakasvatuksen vaalijoille.

Kirjasta saat:

Ajankohtaista tietoa säädöksistä ja suosituksista, esimerkkejä hyvistä käytännöistä, osaamisen lisäämisestä ja imagotekijöistä sekä hakemistopolkuja kumppanuusverkostoihin.

Ajatuksia ja uusia näkökulmia. Hyvä kouluruokailu on tulevaisuuteen sijoittamista, rakkaudella kasvattamista ja sydämellä tekemistä. Yhteisvastuullisesti.

Ajankohtaisia kouluruokailuaiheisia koulutuksia ja seminaareja järjestetään tilauksesta. Suosittu aihe myös vanhempainiltoihin! ”Kouluruokailu yhteisenä oppimisareenana pedagogisessa valossa” – koulutuspäivän sisältöalueita:

Kouluruokailun lainsäädäntö ja suositukset, kouluateria ja kouluruokailu

Keskeiset kouluruokailun kasvatukselliset tavoitteet ja painoalueet

- pedagoginen, sosiaalinen ja fyysinen oppimisympäristö
- asiakaslähtöinen ruokapalvelu/ – kasvatuspalvelu
-kouluruokailun mahdollisuudet ruokakasvatuksen ja –kulttuurin edistäjänä
- kouluruokailu opetussuunnitelmassa, tavoitteet, sisällön kuvaus ja arviointi

Moniammatillisen yhteistyön mahdollisuudet ja voimavarat, yhteisen kielen oppiminen

Kasvatuskumppanuus ja laajennettu kasvattajuus kouluyhteisössä

Terveellinen ja turvallinen kouluyhteisö – aikuisturvaverkon merkitys

Opetustoimi tilaajana – ruokapalvelu tuottajana, vastuut, velvoitteet ja yhteistyö

Kouluruokailun imagoon vaikuttaminen – miten ja millä keinoin?

Luovuus ja innovatiivisuus kukoistamaan


Huom!

Nyt vielä mahdollisuus tilata ”Kouluruokailuhenkilöstö matkalla kasvattajaksi” – väitöskirja. Hinta 20,00 € + toimituskulut 5,00 €. Tilausosoite seija.lintukangas@gmail.com